مشتریان

مشتریان

لیست مشتریان نرم افزارهای طراحی شده توسط شرکت گستره ارتباطات شرق:

ردیف سفارش دهنده نرم افزار
 1

شهرداری مناطق ۲و ۷ مشهد

مدیریت و کنترل پروژه بر مبنای PMBOK 
2

آب و فاضلاب خراسان رضوی

 مدیریت و کنترل پروژه بر مبنای PMBOK
3  گروه اعصاب و روان آرن  سیستم برگزاری آزمون های روانشناختی
4  سایپا آذین  سامانه نظام جامع آموزش بهره ور
5  شرکت مدیریت تولید نیروگاه شریعتی مشهد ، قائن و شیروان  سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
6   گروه اعصاب و روان آرن  سامانه مشاوره تحصیلی
7 گروه هتل های آراد   سامانه مدیریت هتل بهار
8 آژانس رادان سیر   سامانه مدیریت پرواز بهار
9  آژانس سوپرپرواز
 سامانه مدیریت پرواز بهار
10 شرکت تولید و توزیع دارما فروشگاه انلاین
11 بیمه رازی نمایندگی وقفی سیستم نرم افزاری بیمه
12 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر سامانه رای گیری
13 گروه خبری تابناک سامانه مدیریت و تأیید خبر
14 خبرگزاری شبستان خبرگزاری شبستان