سیستم نرم افزاری سفارش کالا

سیستم نرم افزاری سفارش کالا

سیستم نرم افزاری سفارش کالا:

این سیستم جهت سفارش کالا از شعب طراحی شده است. همراه با نسخه ی آندروید نصب شده بر روی موبایل و تبلت و سیستم  مرکزی یا سرور مجهز یه GIS می باشد و می توان به کمک این امکان مدیریت و نظارت بیشتری بر کار شعب داشت.