مدیریت وکنترل پروژه مبتنی بر بستر GIS

مدیریت وکنترل پروژه مبتنی بر بستر GIS

مدیریت وکنترل پروژه مبتنی بر بستر GIS:

مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها و ابزار های لازم در جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیاز ها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. سامانه نرم افزاری کنترل پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد و لذا به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

هدف اصلی این سامانه ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت برنامه ها ، کنترل منابع و .... بوده است. که برای دستیابی به این هدف تلاش نموده ایم تا بسیاری از حوزه ها را در نرم افزار پوشش دهیم.

از مهمترین ویژگی های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسترسی به کلیه پروژه ها به صورت همزمان از همه جا امکان پذیر است

استفاده از متد PMBOK برای کنترل پروژه ها

ارائه خروجی های متعدد از قبیل پیشرفت فیزیکی ، ریالی ، تأخیر ، پرداختی، طرح ، برنامه و ...

امکان استفاده از تبلت، تلفن همراه و ورود اطلاعات پیشرفت فیزیکی در محل پروژه

امکان مشاهده گزارشات مربوط به پروژه در محل پروژه با استفاده از تبلت یا تلفن همراه