سیستم نرم افزاری بیمه

سیستم نرم افزاری بیمه

با توجه به حجم زیاد اطلاعات موجود در دفاتر بیمه و ثبت کاغذی این اطلاعات بر آن شدیم به طراحی سیستم نرم افزاری بیمه علاوه بر کم کردن میزان اسناد کاغذی، موجب مدیریت بهتر و کم شدن اشتباه و خطای کاربر شویم. این سیستم دارای مشخصات ذیل می باشد:

امکان ثبت اطلاعات بیمه شوندگان

امکان ثبت و نمایش میزان دریافتی ها و پرداختی های بیمه شوندگان

دارای سیستم جستجوی کارآمد

گزارشات به روز و آنلاین

و ...