سامانه چشم شهر

سیستم چشم شهر

سیستم چشم شهر:

سیستم چشم شهر جهت ارتقاء نظارت شهری طراحی شده است. به این منظور، این سیستم بر روی سیستم اندورید دار نصب می شود و در صورت مشاهده نقص یا مورد در سطح شهر، مورد توسط شهروندان و به کمک سامانه به مرکز اطلاع داده می شود و در مرکز تصمیمات مقتضی گرفته می شود. ویژگی های این سیستم به شرح ذیل می باشد:

سهولت استفاده و دسترسی

امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولین

افزایش سرعت عمل در رفع مشکل

قابلیت مشاهده مکان مورد نظر بر روی نقشه

و...