سامانه مشاوره تحصیلی

سامانه مشاوره تحصیلی

سامانه مشاوره تحصیلی جهت مدیریت یکپارچه موسسات مشاوره ای طراحی شده است. این سامانه ضمن معرفی اساتید و مشاوران به متقاضیان امکان مدیریت جلسات مشاوره و برگزاری کلاس های مجازی را نیز دارد. این سامانه طوری طراحی شده است که میتوان به صورت اعتباری و یا رایگان برای کابران خود حساب کاربری تعریف نماید. برخی از ویژگی های این سامانه به شرح ذیل می باشد.:

سادگی و سهولت استفاده

مدیریت یکپارچه

امکان اتصال به بانک و شارژ اعتبار

امکان یافتن اساتید و مشاوران بر اساس موارد پروفایلشان

امکان ثبت درخواست برای جلسات مشاوره

و ...