مقاله ها

فروشگاه آنلاین

این نرم افزار در راستای فروش محصولات متنوع غذایی فعالیتهایی انجام میدهد که عناوین آنها باتوضیح مختصر در ذیل لیست شده است.

دسترسی سریع:
    در این قسمت شما به طور سریع میتوانید به ویژگی های مهم نرم افزار دسترسی پیدا کرده و فعالیتهایی نظیر مدیریت محصولات , مدیریت تصاویر , گزارش فروش , مدیریت کاربران , مدیریت گرو ه های کاری  و … انجام دهید.

دسته های اصلی کالا :
    در این قسمت شما به تعریف کالا های کلی میپردازید.

ریز گروه کالا:
    در ریز گروه کالا شما میتوانید کالاهای تعریف شده در قسمت دسته های اصلی کالا را به جزئیات بیشتر تبدیل کنید.

لیست تخفیف ها:
    در این بخش شما میتوانید گروهی از تخفیف ها را تعریف نمایید که هر  تعریفی چه میزان تخفیف را داراست.

اعمال تخفیف :
     در بخش اعمال تخفیف شما تخفیف ها را بسته به چهار دسته ی گروه کاربر به کالا- گروه کاربر به گروه کالا   کالا به  کاربر – کالا به گروه کاربران اعلام کنید که بسته به نوع تخفیف در بخش قبل میتوانید انها را اعمال نمایید.

مدیریت کاربران :
    در این قسمت شما میتوانید تمامی کاربرانی که میخواهید وارد سیستم شوند راتعریف نمایید.
تعریف واحد :
     در این تعریف شما بسته به نیاز های خود میتوانید واحد های کالا های خود را تعریف نمایید.

تامین کنندگان:
    در قسمت تامین کنندگان شما میتوانید تمامی ارگان هایی که تامین کننده محصول  در بخش فروش محصولات را بر عهده دارند ایجاد نمایید.

پاداش:
     در این بخش بسته به مقدار پاداش تخصیص داده شده به مشتریان میتوانند در خرید های اتی از ان استفاده نمایند.

مشتریان:
    گزارش کاملی از وضعیت تمامی مشتریان عادی و مشتریان مدیر به ما نمایش میدهد.

برندها:
    در برندها شما تمامی نام برندهایی که در نرم افزار خود توانسته اید استفاده نمایید باید در این قسمت اضافه گردد.

نظرات:
    تمامی کاربران میتوانند ایده و انتقاد و وییشنهادات خود را در قالب نظرات بیان کنند.

منطقه:
    در منطقه و موزع ،شما آدرس توزیع کنندگان رو وارد مینمایید.

پشتیبان گیری:
    شما میتوانید از کل اطلاعات حال حاضر سیستم پشتیبان گیری تهیه نمایید.

خرید کالا:
    در بخش خرید کالا شما به صفحه ی خرید منتهی میشوید که همان صفحه ی اصلی خرید سایت میباشد و شما میتوانید از محصولات موجود خرید خود زا ثبت نمایید.

ویژگی های فروشگاه اینترنتی:

سهولت دسترسی

سرعت بالا

امکان قراردادن نامحدود محصول

مدیریت کارآمد

امنیت

ارسال پیامک و ایمیل

امکان ثبت تبلیغات آزاد

...